Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att i Helsingfors stad upprätthålla ett hem för åldringar. I stiftelsens stadgar stipuleras att svenskspråkiga personer från Helsingfors har företräde vid antagandet av boende.

Hedvig Sofiahemmet

I över hundra år har Hedvig Sofiahemmet tjänat som ett hem för personer i behov av vård och omsorg. Tack vare perukmakarmästaränkan Hedvig Sofia Appelroths testamente byggdes år 1893 ett tvåvåningshus vid Djurgårdsvägen 11.

Huset användes till en början som ett sjukhem och hette Sjukhemmet i Helsingfors. Hemmet fick senare heta Hedvig Sofiahemmet efter donatorns namn. I dag fungerar hemmet som ett servicehus för äldre personer.

Självständigt boende

images/sjalvstandigt-boende.jpg

Fr.o.m. 1.9.2009 har hyresavtalet överförts på Attendo Oy. Dess verksamhetsidé handlar om att ge dem som bor på servicehuset ett tryggt, självständigt boende med vård och omsorg.

Fastigheten

images/fastigheten-framsida.jpg

Hedvig Sofiahemmet ritades av Alfred Rosenbröjer och huset blev färdigt 1893. Rosenbröjer var stiftande medlem i Nordens äldsta fotoklubb, nämligen Amatörfotoklubben AFK i Helsingfors. Han tog detta foto redan år 1894.

Intresserad?

images/intresserad.jpg

Är du intresserad av att få komma och bo på Hedvig Sofiahemmet, kontakta då Johanna Börman-Långsström per telelefon 0500 924948 eller per e-post johanna.borman-langstrom@attendo.fi.