Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att i Helsingfors stad upprätthålla ett hem för åldringar. I stiftelsens stadgar stipuleras att svenskspråkiga personer från Helsingfors har företräde vid antagandet av boende.

Fastigheten

Alfred Rosenbröjer planerade huset i tre våningar. Huvudbyggnaden i sten består av två bostadsvåningar och en bottenvåning. Därtill ingår i fastigheten en gårdsbyggnad. Byggnadsarbetet påbörjades våren 1892 och huset stod klart 1.9.1893. Byggnadernas bruksändamål och exteriör och viktigaste interiörer är skyddade (sr-1) i gällande detaljplan. I huvudbyggnaden finns ett trettiotal bostäder, de flesta med eget badrum. Vardera bostadsvåningen har en fin samlingssal och en rymlig balkong. Personalrum, kök, bastu och förråd finns i bottenvåningen. Huset har en personhiss och en mathiss. Gårdsbyggnaden omfattar två bostäder och mellan dem en förrådsdel där det förr har funnits bl.a. stall och verkstad.

Omkring år 1990 försågs nästan alla bostäderna i huset med egna duschrum. Samtidigt förnyades vatten- och avloppsledningarna samt elcentralerna i huset.

 

År 2006 inleddes en serie  renoveringar och upprustningar av fastigheten:

 • Köket har förnyats helt.
 • Brandsäkerheten har förbättrats genom många separata åtgärder.
 • Golvmaterialen har förnyats i alla korridorer och i några bostäder.
 • Båda balkongerna har byggts om och gjorts tillgängliga.
 • Staketet runt tomten har förnyats helt.
 • Huvudingångens yttertrappa har byggts om till en tillgänglig ramp.
 • Väggar och golv har iståndsatts i bottenvåningens korridorer.
 • Trapphusen har restaurerats.
 • Ett rum för frisörska och fotvårdare samt ett fysioterapirum har byggts i bottenvåningen.
 • Huvudbyggnadens och gårdsbyggnadens yttertak har förnyats.
 • Huvudbyggnadens alla fasader har renoverats och målats.
 • Annexets yttre renoveras sommaren 2014

Renoveringen av huvudbyggnadens fasader påbörjades år 2010 och blev färdig i oktober år 2013.

 

En annan omfattande förbättring i byggnadens exteriör var ombyggnaden av yttertrappan till en trygg och tillgänglig ramp samt renovering av den intilliggande terrassen. Etappen blev färdig i november 2011.

 

I den takt fasaderna färdigställs förbättrar vi gården och planteringarna. Den första arbetsetappen var plantering av prydnadsträd längs Djurgårdsvägen, förbättring av gräsmattan samt det första avsnittet av promenadvägen runt huset. Etappen blev färdig i november 2011. Byggnadslov för iståndsättning av annexbyggnaden finns, och annexets fasader renoveras sommaren 2014.